அமெரிக்க டாலர் விசித்திர குறியீடுகள்

   மேலும் சில ரகசியங்கள் டாலரின் இடது புற மேல்பகுதியில் காணப்படும் சிலந்திவலை போன்ற ஒரு வடிவியல் வடிவத்தில் ஒன்று ஏன் சற்று விலகியது போல தோன்றும் ,இந்த வடிவமைப்பை சிலந்தி வடிவமைப்பு அல்லது ஆந்தை போல தோற்றமளிக்கும் வடிவமைப்பின் த்ர்ச்செயல் நிகழ்வாக தோன்றும் ஆனால் அவை திட்டமிடப்பட்ட ஒரு வடிவமைப்பே ஆகும். டாலரினை பின்பகுதி திருப்பி காணும்பொழுது அதில் சிலந்தி வலை தெளிவான முறையில் தெரியும் ஆனால் சற்று சைவக திருப்பி காணும் பொது குருத்தேளும்பும்களும்... Continue Reading →

Advertisements

அமெரிக்க டாலரில் சில வித்தியாசாமான குறியீடுகள்

அமெரிக்க டாலர்களில் அந்த நாட்டின் ஏற்பட்ட அழிவை பற்றிய சில வித்தியாசமான குறிப்புகளும் மேலும் சில ரகசிய குறியீடுகளும் கொண்டுள்ளது.இது  போல ரகசிய குறியீடுகளை டாலர் மட்டுமின்றி ரூபாய்கள் மாறும் யுரோக்களில் நாங்கள் தேடிபார்த்தபோதும் அவை பெரிய வெற்றியை தரவில்லை ஆனால்,டாலர்களில் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது, சில மாத ஆய்வுகளுக்கு பின் டாலர்களில் மறைந்துள்ள  குறியீடுகளை மற்றும் அதன் ரகசியங்களை ஆச்சர்யங்களை எங்களுக்கு வெளிபடுத்தியது, மிக சிறந்த வடிவமைப்பின் பிரதிநிதியாக இந்த டாலர்கள் விளங்குகின்றன என்பதில் சந்தேகமேயில்லை.... Continue Reading →

மூன்று துறவிகள் – LEO TOLSTOY

Prayer is an invisible tool which is wielded in a visible world. - Leo Tolstoy கிறித்தவ பாதிரியார் ஒருவர் ரஸ்யாவின் அர்ச்சியெஞ்சல் நகரிலிருந்து வெள்ளை கடலில் அமைந்துள்ள வடக்கு ரசியாவின் சால்வெட்ஸ் மடாலயம் நோக்கி கடற்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் அதே கப்பலில் மேலும் சில யாத்திரிகர்கள் புனித பயணம் மேற்கொண்டு இருந்தனர், கடற்பயணம் எந்த தடங்கலுமின்றி சென்றுகொண்டிருந்தது வானிலையும் அமைதியாக இருந்தது, கடற்காற்றும் அவர்கள் பயணத்திற்கு ஏற்ற திசையில் வீசிக்கொண்டிருந்தது, புனித பயணம்... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑